Certyfikaty i dyplomy

Posiadamy certyfikaty z szkoleń oraz dyplomy ukończenia studiów wyższych.