Pełne księgi

Naszą specjalnością jest pełna księgowość, która umożliwia dokładną kontrolę oraz analizę przedsiębiorstwa, wskutek czego zarządzanie firmą staje się bardziej efektywne. Oferujemy wysoką jakość usług oraz indywidualne podejście do klienta.

  • prowadzenie ksiąg zgodnie ustawą o rachunkowości, przepisami prawa podatkowego oraz zakładowym planem kont
  • wypełnianie deklaracji podatkowych oraz dostarczanie ich do odpowiednich urzędów
  • bieżące informowanie o sytuacji finansowej firmy
  • prowadzenie rejestru środków trwałych i amortyzacji
  • sporządzanie sprawozdań dla celów statystycznych, naliczanie odpisów amortyzacyjnych zgodnie z zakładowym planem amortyzacji
  • współpraca z audytorem Spółki oraz z Urzędami Skarbowymi
  • reprezentowanie w Urzędach Skarbowych, ZUS i innych organach
  • Sporządzanie sprawozdań statystycznych – GUS