Zajmujemy się również rozliczeniem księgi przychodów i rozchodów oraz ryczałtu, które służącą do ujmowania operacji gospodarczych w formie uproszczonej. Do naszych zadań m.in. należy:

  •  dokonujemy zapisów w PKPiR oraz książce ewidencji ryczałtu,
  •  prowadzimy ewidencję wyposażenia,
  •  prowadzimy ewidencję VAT, i sporządzamy deklaracje VAT i przekazujemy do US,
  •  ustalamy wysokość miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy i przygotowujemy dowody wpłat lub przelewy na poszczególne podatki,
  •  sporządzamy plan amortyzacji oraz prowadzimy ewidencję środków trwałych,wartości niematerialnych i prawnych.