Posiadamy certyfikaty z szkoleń, kursów oraz dyplomy ukończenia studiów wyższych.